Vi är certifierade av Nämnden för båtlivsutbildning för att examinera seglarintygen. Intygen tas genom skriftlig examination i slutet av kursen och det är inget man behöver föranmäla. Om du behöver en ny intygsbok tillkommer 65 kr till intygspriset.

Seglarintyg 1

Du har visat att du har sådan praktisk färdighet att du kan hantera en mindre segelbåt inomskärs i gott väder. Intyget kan tas av den som genomfört Nybörjarkurs.

Pris: 350 kr

Seglarintyg 2

Du har visat att du kan hantera en segelbåt för motor och segel inomskärs under skiftande väderleksförhållanden. Intyget kan tilldelas den som har genomfört fortsättningskurs och har seglarintyg 1 och förarintyg.

Pris: 350 kr